Občina Šmarje pri Jelšah


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK
PGD ŠMARJE PRI JELŠAH
Obrtniška ulica 4
3240 Šmarje pri Jelšah

Andrej Lipuš

Gaj 6 b
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 051 318 411

Miha Šket
Belo 12
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 031 514 848

PGD KRISTAN VRH

Kristan Vrh 53 A
3241 Podplat

Peter Vraničar
Kristan Vrh 33
3241 Podplat
GSM: 041 763 588
Jože Čakš
Grliče 25
3241 Podplat
GSM: 031 325 775

PGD MESTINJE

Mestinje 19
3241 Podplat

Aleksander Jančič

Mestinje 15
3241 Podplat
GSM: 041 763 952

Miloš Mikez

Mestinje 58
3241 Podplat
GSM: 040 573 979

PGD SLADKA GORA

Sladka Gora 4
3240 Šmarje pri Jelšah

Albin Babnik

Bobovo pri Ponikvi 16
3232 Ponikva
GSM: 031 790 827

Barbara Lipavec

Pijovci 60
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 040 839 023

PGD SVETI ŠTEFAN

Sveti Štefan 51
3264 Sveti Štefan

Sebastjan Čuden
Sveti Štefan 28
3264 Sveti Štefan
GSM: 041 409 643
Silvester Slatenšek
Grobelce 10
3264 Sveti Štefan
GSM: 041 362 513
PGD ŠENTVID PRI GROBELNEM
Šentvid pri Grobelnem 30
3231 Grobelno
Leskovar Urška
Završe pri Grobelnem 11
3231 Grobelno
GSM: 031 718 982
Matej Žogan
Bodrišna vas 11
3231 Grobelno
GSM: 031 480 510
PGD ZIBIKA
Zibika 4A
3253 Pristava
Urban Bračko
Škofija 9
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 031 609 140
Jan Planinšek
Zibika 5 D
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 809 235
GASILSKI POVELJNIK OBČINE:Rok Stiplovšek
Belo 20
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 051 646 552
 

Občina Rogaška Slatina


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA

Ulica talcev 1
3250 Rogaška

Helenca Fric Križanec

Spodnje Sečovo 15A
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 620 313

Luka Bercko

Prvomajska ulica 15
3250 Rogaška Slatina
GSM: 051 347 600

PGD ROGAŠKA SLATINA

Prvomajska ulica 15 A
3250 Rogaška Slatina

Ivan Povalej

Tuncovec 15
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 639 538

Aleš Mestinšek

Linhartova ulica 7B
3250 Rogaška Slatina
GSM: 031 233 101

PGD KOSTRIVNICA

Zg. Kostrivnica 10
3241 Podplat

Peter Volovšek

Lastine 2D
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 430 408

Janez Bedenik

Zg. Gabernik 77
3241 Podplat
GSM: 041 495 149

PGD SVETI FLORIJAN

Sv. Florijan 42
3250 Rogaška Slatina

Vlado Krumpak

Cerovec pod Bočem 20
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 794 152

Peter Žerak

Strmec pri Sv. Florijanu 54
3252 Rogatec
GSM: 040 432 859

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Mario Gamilec

Gozdna ulica 2
3250 Rogaška Slatina
GSM: 051 603 507

Občina Rogatec


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD ROGATEC

Celjska cesta 9
3252 Rogatec

Mario Majerić

Ceste 41
3252 Rogatec
GSM: 051 351 256

Jan Lebič

Ptujska cesta 1
3252 Rogatec
GSM: 041 712 081

PGD DOBOVEC PRI ROGATCU

Dobovec pri Rogatcu 35
3252 Rogatec

Aleš Artič

Dobovec pri Rogatcu 51
3252 Rogatec
GSM: 040 678 531

Robert Kotnik

Dobovec pri Rogatcu 25 c
3252 Rogatec
GSM: 040 205 040

PGD DONAČKA GORA

Donačka Gora 4 C
3252 Rogatec

Jože Podhraški

Sveti Jurij 8
3252 Rogatec
GSM: 040 784 438

Boštjan Kitak

Tlake 15
3252 Rogatec
GSM: 041 751 826

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Štefan Polajžer

Pot k ribniku 13
3252 Rogatec
GSM: 041 763 972

Občina Podčetrtek


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD Podčetrtek

Slake 3
3254 Podčetrtek

Jernej Kovačič

Dekmanca 24
3256 Bistrica ob Sotli
GSM: 031 560 524

Sašo Lipošek

Škofja gora 18
3254 Podčetrtek
GSM: 031 474 524

PGD Imeno

Imeno 38 A
3254 Podčetrtek

Blaž Šelekar

Imeno 76
3254 Podčetrtek
GSM: 031 776 741

Benjamin Alegro

Golobinjek 10
3254 Podčetrtek
GSM: 040 597 073

PGD Pristava pri Mestinju

Pristava pri Mestinju 27
3253 Pristava pri Mestinju

Darko Guzej

Sv. Ema 8d
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 291 349

Miha Počivalšek

Hajnsko 22
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 070 877 705

PGD Polje-Sedlarjevo

Polje ob Sotli 4
3255 Buče

Janez Mlinarič

Brezovec pri Polju 5
3255 Buče
GSM: 051 208 721

Tomaž Ivačič

Lastnič 34
GSM: 

PGD Sela-Verače-Virštanj

Sela 23
3254 Podčetrtek

Dominik Bovha

Sela 15
3254 Podčetrtek
GSM: 051 395 786

Tine Jurak

Sela 7
3254 Podčetrtek
GSM: 031 458 533

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Sandi Gobec

Cmereška Gorca 2
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 793 862

Občina Kozje


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD Kozje

Kozje 22
3260 Kozje

Anton Oprešnik

Zdole 33 B
3260 Kozje
GSM: 041 314 372

Dario Kukovičič

Kozje 166
3260 Kozje
GSM: 031 814 830

PGD Buče

Vrenska Gorca 2
3255 Buče

Mitja Žerak

Vrenska Gorca 4
3255 Buče
GSM: 041 432 627

Albin Bizjak

Buče 9
3255 Buče
GSM: 041 612 651

PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje

Lesično 5 C
3261 Lesično

Robert Volavšek

Lesično 31
3261 Lesično
GSM: 070 556 844

Simon Klaužer

Dobje pri Lesičnem 21
3262 Prevorje
GSM: 031 685 209

PGD Podsreda

Podsreda 31
3257 Podsreda

Jernej Šulc

Podsreda 97
3257 Podsreda
GSM: 070 770 362

David Pečnik

Podsreda 67
3257 Podsreda
GSM: 041 847 954

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Stanislav Konečnik

Podsreda 39
3257 Podsreda
GSM: 041 794 074

 

Občina Bistrica ob Sotli


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli 56
3256 Bistrica ob Sotli

Andrej Knezić

Bistrica ob Sotli 66
3256 Bistrica ob Sotli
GSM:

Bojan Domitrovič

Ples 7
3256 Bistrica ob Sotli
GSM: 041 800 656

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Anton Kravarič

Kunšperk 14
3256 Bistrica ob Sotli
GSM: 041 763 997