Občina Šmarje pri Jelšah


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK
PGD ŠMARJE PRI JELŠAH
Obrtniška ulica 4
3240 Šmarje pri Jelšah

Andrej Lipuš

Gaj 6 b
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 051 318 411

Miha Šket
Belo 12
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 031 514 848

PGD KRISTAN VRH

Kristan Vrh 53 A
3241 Podplat

Peter Vraničar
Kristan Vrh 33
3241 Podplat
GSM: 041 763 588
David Šuc
Kačji dol 6
3241 Podplat
GSM: 041 251 344

PGD MESTINJE

Mestinje 19
3241 Podplat

Aleksander Jančič

Mestinje 15
3241 Podplat
GSM: 041 763 952

Miloš Mikez

Mestinje 58
3241 Podplat
GSM: 040 573 979

PGD SLADKA GORA

Sladka Gora 4
3240 Šmarje pri Jelšah

Albin Babnik

Bobovo pri Ponikvi 16
3232 Ponikva
GSM: 031 790 827

Barbara Lipavec

Pijovci 60
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 040 839 023

PGD SVETI ŠTEFAN

Sveti Štefan 51
3264 Sveti Štefan

Sebastjan Čuden
Sveti Štefan 28
3264 Sveti Štefan
GSM: 041 409 643
Silvester Slatenšek
Grobelce 10
3264 Sveti Štefan
GSM: 041 362 513
PGD ŠENTVID PRI GROBELNEM
Šentvid pri Grobelnem 30
3231 Grobelno
Leskovar Urška
Završe pri Grobelnem 11
3231 Grobelno
GSM: 031 718 982
Matej Žogan
Bodrišna vas 11
3231 Grobelno
GSM: 031 480 510
PGD ZIBIKA
Zibika 4A
3253 Pristava
Urban Bračko
Škofija 9
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 031 609 140
Jan Planinšek
Zibika 5 D
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 809 235
GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Barbara Lipavec

Pijovci 60
3240 Šmarje pri Jelšah
GSM: 040 839 023

 

Občina Rogaška Slatina


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA

Ulica talcev 1
3250 Rogaška

Helenca Fric Križanec

Spodnje Sečovo 15A
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 620 313

Luka Bercko

Prvomajska ulica 15
3250 Rogaška Slatina
GSM: 051 347 600

PGD ROGAŠKA SLATINA

Prvomajska ulica 15 A
3250 Rogaška Slatina

Ivan Povalej

Tuncovec 15
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 639 538

Aleš Mestinšek

Linhartova ulica 7B
3250 Rogaška Slatina
GSM: 031 233 101

PGD KOSTRIVNICA

Zg. Kostrivnica 10
3241 Podplat

Peter Volovšek

Lastine 2D
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 430 408

Janez Bedenik

Zg. Gabernik 77
3241 Podplat
GSM: 041 495 149

PGD SVETI FLORIJAN

Sv. Florijan 42
3250 Rogaška Slatina

Vlado Krumpak

Cerovec pod Bočem 20
3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 794 152

Peter Žerak

Strmec pri Sv. Florijanu 54
3252 Rogatec
GSM: 040 432 859

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Mario Gamilec

Gozdna ulica 2
3250 Rogaška Slatina
GSM: 051 603 507

Občina Rogatec


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD ROGATEC

Celjska cesta 9
3252 Rogatec

Mario Majerić

Ceste 41
3252 Rogatec
GSM: 051 351 256

Jan Lebič

Ptujska cesta 1
3252 Rogatec
GSM: 041 712 081

PGD DOBOVEC PRI ROGATCU

Dobovec pri Rogatcu 35
3252 Rogatec

Aleš Artič

Dobovec pri Rogatcu 51
3252 Rogatec
GSM: 040 678 531

Robert Kotnik

Dobovec pri Rogatcu 25 c
3252 Rogatec
GSM: 040 205 040

PGD DONAČKA GORA

Donačka Gora 4 C
3252 Rogatec

Jože Podhraški

Sveti Jurij 8
3252 Rogatec
GSM: 040 784 438

Boštjan Kitak

Tlake 15
3252 Rogatec
GSM: 041 751 826

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Marjan Šolman

Dobovec 1C
3252 Rogatec
GSM: 031 456 248

 

Občina Podčetrtek


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD Podčetrtek

Slake 3
3254 Podčetrtek

Jernej Kovačič

Dekmanca 24
3256 Bistrica ob Sotli
GSM: 031 560 524

Sašo Lipošek

Škofja gora 18
3254 Podčetrtek
GSM: 031 474 524

PGD Imeno

Imeno 38 A
3254 Podčetrtek

Blaž Šelekar

Imeno 76
3254 Podčetrtek
GSM: 031 776 741

Benjamin Alegro

Golobinjek 10
3254 Podčetrtek
GSM: 040 597 073

PGD Pristava pri Mestinju

Pristava pri Mestinju 27
3253 Pristava pri Mestinju

Darko Guzej

Sv. Ema 8d
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 291 349

Miha Počivalšek

Hajnsko 22
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 070 877 705

PGD Polje-Sedlarjevo

Polje ob Sotli 4
3255 Buče

Jernej Mlinarič

Brezovec pri Polju 5
3255 Buče
GSM: 051 208 393

Tomaž Ivačič

Lastnič 34

3255 Buče
GSM: 051 384 732

PGD Sela-Verače-Virštanj

Sela 23
3254 Podčetrtek

Dominik Bovha

Sela 15
3254 Podčetrtek
GSM: 051 395 786

Tine Jurak

Sela 7
3254 Podčetrtek
GSM: 031 458 533

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Sandi Gobec

Cmereška Gorca 2
3253 Pristava pri Mestinju
GSM: 041 793 862

 

Občina Kozje


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD Kozje

Kozje 22
3260 Kozje

Anton Oprešnik

Zdole 33 B
3260 Kozje
GSM: 041 314 372

Dario Kukovičič

Kozje 166
3260 Kozje
GSM: 031 814 830

PGD Buče

Vrenska Gorca 2
3255 Buče

Mitja Žerak

Vrenska Gorca 4
3255 Buče
GSM: 041 432 627

Albin Bizjak

Buče 9
3255 Buče
GSM: 041 612 651

PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje

Lesično 5 C
3261 Lesično

Robert Volavšek

Lesično 31
3261 Lesično
GSM: 070 556 844

Simon Klaužer

Dobje pri Lesičnem 21
3262 Prevorje
GSM: 031 685 209

PGD Podsreda

Podsreda 31
3257 Podsreda

Jernej Šulc

Podsreda 97
3257 Podsreda
GSM: 070 770 362

David Pečnik

Podsreda 67
3257 Podsreda
GSM: 041 847 954

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Stanislav Konečnik

Podsreda 39
3257 Podsreda
GSM: 041 794 074

 

Občina Bistrica ob Sotli


GASILSKO DRUŠTVOPREDSEDNIKPOVELJNIK

PGD Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli 16 B
3256 Bistrica ob Sotli

Andrej Knezić

Bistrica ob Sotli 66
3256 Bistrica ob Sotli
GSM:

Bojan Domitrovič

Ples 7
3256 Bistrica ob Sotli
GSM: 041 800 656

GASILSKI POVELJNIK OBČINE:

Anton Kravarič

Kunšperk 14
3256 Bistrica ob Sotli
GSM: 041 763 997